Συνέδρια

6o ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

Σας παρακαλούμε βρείτε και αναγνώστε την συνημμένη επιστολή

6ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο :: 28-29 Νοεμβρίου 2020 (panthessaliko.gr)

Σας παρακαλούμε βρείτε και αναγνώστε την συνημμένη επιστολή

6ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο :: 28-29 Νοεμβρίου 2020 (panthessaliko.gr)