Συνέδρια

2nd Congress Recent Advances in Sports Injuries: Trends and Prevention (with International Participation) // 18-21 January 2023 // Makedonia Palace Hotel, Thessaloniki, Greece

Στα πλαίσια του συνεδρίου με τίτλο «2nd Congress Recent advances in Sports Injuries: Trends and Prevention (with International Participation)», το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων «Γεώργιος Νούλης» σε συνεργασία με την Β’ Ορθοπεδική Κλινική Α.Π.Θ. και την Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ και θα διεξαχθεί από 18 έως 21 Ιανουαρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη στο Ξενοδοχείο Makedonia Palace Hotel, σας επισυνάπτουμε την Αφίσα και συνοπτικά τις γενικές πληροφορίες του συνεδρίου