Συνέδρια

13ο Ετήσιο Συνέδριο Μητρικού Θηλασμού

Follow us_ 13ο Ετήσιο Συνέδριο Μητρικού Θηλασμού (2)

Επιστημονικό Πρόγραμμα conf

Επιστολή ιατρικών συλλόγων

Ιωάννινα (1)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας IBCLC Ελλάδας και Κύπρου «Γαλαξίας» διοργανώνει το 13ο Ετήσιο Συνέδριό του για το Μητρικό Θηλασμό.