Συνέδρια

11th International Congress of Internal Medicine, 4-6 July

11th International Congress of Internal Medicine, 4-6 July

Σας ενημερώνουμε ότι το e-mail σας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών δημοσιοποίησης του Συνέδριου, η δε επεξεργασία και διαχείρισή του υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletters καθώς και προωθητικά/διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) άλλων συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων παρακαλούμε ενημερώστε μας με ένα e-mail στο info@conferre.gr.
top

The 11th International Congress of Internal Medicine, originally set for March 2020, has been rescheduled to 4-6 July 2021. This change we hope that will help to place the congress in stronger position for a face to face event or, at least, will be held in a safer environment.

How you can attend:
#Online or #On-Site

register internal download internal

Introducing our International Invited Speakers
View the list of all invited faculty members
here

globe banner

Program at a glance

SUNDAY, JULY 4
09:00-10:30 ORAL PRESENTATIONS:Cardiovascular Medicine – Hypertension
09:00-10:30 ORAL PRESENTATIONS: Hepatology – Infectious Diseases
10:30-11:00 STATE OF THE ART LECTURE: Metabolically healthy obesity: Fact or myth
11:00-11:30 e-POSTER VIEWING / Coffee Break
11:30-13:00 ROUND TABLE: An update in the management of dyslipidemia
13:00-14:30

ROUND TABLE: Current evidence in obesity treatmen

14.30-15.30

SATELLITE SYMPOSIUM

14.30-17.30

e-POSTER VIEWING/ Leisure time

17:00-18:00 DEBATE: Blood pressure targets
18:00-19:30 ROUND TABLE: Ageing and renal function
19:30-20:45

OPENING CEREMONY: Welcome –Inaugural Lecture

MONDAY, JULY 5
08:30-10:00 ORAL PRESENTATIONS: Hepatology – Immunology
8:30-10:00 ORAL PRESENTANTIONS: Gastroenterology-Immunology-Diabetes
10:00-11:30 TEACHING COURSE: Acute ischemic stroke
11:30-12:00

e-POSTER VIEWING / Coffee Break

12:00-13:30

ROUND TABLE: Embolic Stroke

12:00-13:30
PARALLEL SESSION

ROUND TABLE: Updates in hepatitis B, D and E

13:00-14:00

SATELLITE LECTURE

14:00-15:30

e-POSTER VIEWING / Leisure time

15:30-16:30

SYMPOSIUM: Metabolic (dysfunction) associated fatty liver disease
(MAFLD)

16:30-17:00

STATE OF THE ART LECTURE:

Pregnancy &autoimmune liver deseases

17:00-17:45

SATELLITE LECTURE

17:45-18:15

e-POSTER VIEWING / Coffee Break

18:15-19:45

ROUND TABLE: Infections in the immunocompromised host

19:45-20:15

STATE OF THE ART LECTURE:

Redefining colistin: How can we use it in the era of new antibiotics?

20:15-21:00

SATELLITE SYMPOSIUM

TUESDAY, JULY 6
08:30-09:30

ORAL PRESENTATIONS: Infectious Diseases PARALLEL SESSIONS

09:30-11:00

TEACHING COURSE: Challenging cases in Internal Medicine

11:00-11:30

STATE OF THE ART LECTURE: Hepatic fibrosis in the context of alcoholic liver disease

11:30-12:00

e-POSTER VIEWING / Coffee Break

12:00-13:30

ROUND TABLE: Extra-intestinal manifestations in inflammatory bowel disease

12:00-13:30
PARALLEL SESSION

ROUND TABLE: Clinical aspects in SLE, Sjögren’s syndrome and APS

13:30-15:00

ROUND TABLE: Practical issues in the management of the diabetic patient

15:00-17:00

e-POSTER VIEWING / Leisure time

17:00-17:30

STATE OF THE ART LECTURE: Global Epidiomiology of COVID-19 in the era of vaccination

17:30-18:30

SYMPOSIUM: COVID-19

18:30-19:45

SYMPOSIUM: Managing complications in decompensated cirrhosis

19:45-20:30

SATELLITE SYMPOSIUM

Keep updated!

facebook 4 twitter

logo conferreSA
Stavrou Niarchou Ave., Mares Position
GR455 00 Pedini, Ioannina, GREECE

Tel. +30 26510 68610 | Fax. +30 26510 68611
E-mail: info@conferre.gr | Website: www.conferre.gr

You are receiving this email because
you have been registered in one of the congresses/events of "CONFERRE SA"

If you wish to unsubscribe from our newsletter, cl