Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ

9ΠΟΞ469079-ΓΩΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας (ΙΣΠ) ΝΠΔΔ,

                Θεοφάνους 9, Πρέβεζα 48100 

                Τηλέφωνο / Fax: 26820-25595 

                Mail: isprevezas@gmail.com