Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για την στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.)

ΨΑΔ7ΟΡ1Ο-ΕΩΞ_Προκήρυξη Ενηλίκων_2022 σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23514/26-5-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση των Τ.Επ Ε.Ψ.Υ.Ε. – όπως αυτή αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ-…
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση προς Ιδιώτες Παιδοψυχιάτρους για την στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.Π.Ε)

9Η70ΟΡ1Ο-ΩΞΥ_Προκήρυξη Παιδιών και Εφήβων_2022pdf σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24317/31-5-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση των Τ.Επ.Ψ.Υ.Ε.Π.Ε.- όπως αυτή αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ-…
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση προς Ιδιώτες Ψυχιάτρους για την στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.)

ΨΑΔ7ΟΡ1Ο-ΕΩΞ_Προκήρυξη Ενηλίκων_2022 σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23514/26-5-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση των Τ.Επ.Ψ.Υ.Ε. – όπως αυτή αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ- ΑΙΜΙΛΙΑ…
Ανακοινώσεις

ΠΜΣ Κοινωνική – Προληπτική Ιατρική & Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας

Prokirixi_MSc_2022-23 Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική…
Ανακοινώσεις

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ 18-05-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ…
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΗΓΕΣΙΑ 2022-2023 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΠΜΣ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  Προκήρυξη-Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2022-2023  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ…
Ανακοινώσεις

Αγγελίες

1η Αγγελία : Πωλείται καινούργιο, αχρησιμοποίητο σπιρόμετρο Spirolab MIR new με οξύμετρο, τσάντα μεταφοράς και όλα τα παρελκόμενα. – Δυνατότητα μέτρησης είτε μέσω Η/Υ (με WinSpiro Pro), είτε αυτόνομα. – 10.000…