Ανακοινώσεις

FW: Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ…
Ανακοινώσεις

FW: Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ…
Ανακοινώσεις

Αποστολή προκήρυξης 5 θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ_ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑ Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 4609/10.3.2023 (ΑΔΑ: 93294690ΩΑ-9ΡΓ) προκήρυξη 5 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του…