Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΚΑ ΘΕΣΕΩΝ -15982]15.9.21

ΨΠΩΛ4690ΒΡ-4ΘΛ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΚΑ ΘΕΣΕΩΝ -15982]15.9.21 Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.πρωτ.:15982/15.09.2021 Προκήρυξη θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Δράμας σε εφαρμογή της με αριθμ.πρωτ.:Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ) Απόφαση…
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΥ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ATT00010 ATT00013 ATT00016 ATT00019 ATT00022 Αγαπητοι Συνάδελφοι, Διαβιβάζεται Δελτίο Τύπου για ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ…
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”

ΔΙΑΒΙΒ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Μάρι Κωστενιάν ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος» Οργανική μονάδα «Ο Άγιος…