Συνέδρια

Webinar ΙΕΑ: «Συνετές επιλογές στην ιατρική: το κίνημα Choose Wisely» Πέμπτη 02/11/23, 19.00-20.30


Webinar ΙΕΑ: «Συνετές επιλογές στην ιατρική: το κίνημα Choose Wisely» Πέμπτη 02/11/23, 19.00-20.30


Webinar ΙΕΑ: «Συνετές επιλογές στην ιατρική: το κίνημα Choose Wisely» Πέμπτη 02/11/23, 19.00-20.30