Συνέδρια

SAVE THE DATE – 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμωξιολογίας, 17-19 Νοεμβρίου 2023, Θεσσαλονίκη
SAVE THE DATE – 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμωξιολογίας, 17-19 Νοεμβρίου 2023, ΘεσσαλονίκηView this email in your browser


SAVE THE DATE - 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμωξιολογίας, 17-19 Νοεμβρίου 2023, Θεσσαλονίκη

Copyright © 2023 Praxicon Events, All rights reserved.

You can update your preferences or unsubscribe from this list.