Συνέδρια

Re: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Σεμινάριο Πειραματικής Έρευνας και Κλινικών Δεξιοτήτων» που θα διεξαχθεί στα Εργαστήρια
του Ερευνητικού – Πειραματικού Κέντρου του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»,

την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, 2022.

Υποβολή  αιτήσεων  εγγραφής  :  info@cbre.auth.gr   

(καταληκτική ημερομηνία υποβολής :  3 / 10 / 2022)

On Wed, Sep 14, 2022 at 6:26 AM Απόστολος Παπαλόης <apostolospapalois@gmail.com> wrote:

H Ειδική Μονάδα Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (E.M.BI.E.E.) της Τμήματος Ιατρικής του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποτελεί μια  πρωτοβουλία του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

για την υποστήριξη και προαγωγή της βιοϊατρικής έρευνας και εκπαίδευσης, βασισμένης σε διεπιστημονικές

προσεγγίσεις.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, αποφασίστηκε η οργάνωση ενός Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με
τίτλο : «Σεμινάριο Πειραματικής Έρευνας και Κλινικών Δεξιοτήτων» που θα διεξαχθεί στα Εργαστήρια
του Ερευνητικού – Πειραματικού Κέντρου του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», την Παρασκευή 21 και το

Σάββατο 22 Οκτωβρίου, 2022.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στην πειραματική έρευνα και παράλληλα η άσκηση σε βασικές

και πιο προχωρημένες δεξιότητες, τόσο της πειραματικής έρευνας όσο και με κλινικό ενδιαφέρον.

Στο πρόγραμμα προβλέπεται εκπαίδευση 18 Ιατρών και Επαγγελματιών Υγείας, και για  τις δύο ημέρες, σε
ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 3 ώρες και 30 λεπτά θεωρητικής κατάρτισης και 10 ώρες και 30

λεπτά πρακτικής άσκησης.

Υποβολή  αιτήσεων  εγγραφής  :  info@cbre.auth.gr    (καταληκτική ημερομηνία υποβολής : 23 / 9 / 2022)