Συνέδρια

METAΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Paediatric Trauma Course of the European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS) | 17-19 June 2021 , The Met Hotel, Thessaloniki, Greece

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS)  βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει τη

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

της διεξαγωγής του Συνεδρίου της από 4-6 Ιουνίου 2020 στις 17 – 19 Ιουνίου 2021 στο Ξενοδοχείο The Met Hotel στη Θεσσαλονίκη, λόγω του κινδύνου εξάπλωσης της ίωσης COVID-19 από τον νέο κορωνοϊό-2019 (SARS-CoV-2) στη βάση της απόφασης του Υπουργείου Υγείας υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954/2020 (ΦΕΚ Β’ 726/08-03-2020) περί αναστολής οποιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια.

Σας ενημερώνουμε ότι το επιστημονικό πρόγραμμα θα παραμείνει ακριβώς ίδιο με τους ομιλητές που αναγράφονται σε αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Συνεδρίου https://eposcourse.gr/

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και τη διάθεση συνεργασίας.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Γραμματεία Συνεδρίου

Ρήγα Φεραίου & Ανδρέα Ζάκου, Christina Center

1ος όροφος, Γρ. 101, Τ.Κ. 58 256, 3732 Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ.: +357 99812240, Fb: Mk-Premium

Email: info@mk-premium.com

www.mk-premium.com