Ανακοινώσεις

FW: Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

54481_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

From: Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ [mailto:ahepahos@n3.syzefxis.gov.gr]
Sent: Monday, October 10, 2022 2:48 PM
To: ‘info@isagrinio.gr’; ‘isathens@isathens.gr’; ‘isaigiou@gmail.com’; ‘iatr50@otenet.gr’; ‘isargolidos@gmail.com’; ‘isarkadias@gmail.com’
Subject: FW: Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ