Συνέδρια

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, 30/5-2/6/2024, ΒΟΛΟΣ

Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5ο ΠΑΝ. ΣΥΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ .pdf (1)

Παρακαλώ ενημερωθείτε για την διεξαγωγή του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον Βόλο από 30/5/2024 έως και τις 2/6/2024 και στους συνεδριακούς χώρους του ξενοδοχείου Valis.