Συνέδρια

31ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ, 11-13 Φεβρουαρίου 2022, Ιωάννινα

31ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ, 11-13 Φεβρουαρίου 2022, Ιωάννινα

Σας ενημερώνουμε ότι το e-mail σας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών δημοσιοποίησης του 31ου Συνεδρίου: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Παιδιάτρου, η δε επεξεργασία και διαχείρισή του υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletters καθώς και προωθητικά/διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) άλλων συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων παρακαλούμε ενημερώστε μας με ένα e-mail στο info@conferre.gr.
photo01 12 06 2020

Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων


Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου με

Ελεύθερη Ανακοίνωση ή Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-Poster),
καλούνται να υποβάλλουν περίληψη των εργασιών τους.

Το ετήσιο συνέδριο έχει ανακοινωθεί στην επίσημη σελίδα www.paediatricioannina.gr &
ενημερώνεται με νέες πληροφορίες συνεχώς

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων:
10 Ιανουαρίου 2022

(Δεν θα δοθεί παράταση)

Ημερομηνία Ενημέρωσης Αποδοχής ή Απόρριψης Περιλήψεων:
20 Ιανουαρίου 2022

btnperilipsi

Τρόπος Παρουσίασης

Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:

  • Ελεύθερη Ανακοίνωση
  • Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (ePoster)

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα / Θεματολογία

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022

Σάββατο,12 Φεβρουαρίου 2022 Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2022

Η ώρα του φοιτητή στην κλινική πράξη

Κλινικό φροντιστήριο

Παιδιατρική Γαστρεντερολογία
Παιδιατρική Ενδοκρινολογία

Εναρκτήρια Ομιλία
Δωρεά μυελού των οστών
Παρουσίαση
Προφορικών & Ηλεκτρονικά Αναρτημένων ανακοινώσεων

Παιδιατρική Αιματολογία/Ογκολογία
Παιδιατρική Αλλεργιολογία
Παιδιατρική Νεφρολογία
COVID-19 στα παιδιά

Βραβευμένη Παρουσίαση Ενδιαφέροντος
Περιστατικού

Βραβείο στη μνήμη του Καθηγητή
Πέτρου Δ. Λαπατσάνη

Παιδιατρική Καρδιολογία
Νεογνολογία

Βήμα στο νέο ερευνητή

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Αλέξανδρος Μάκης
Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Βλάχος
Γραμματέας: Σοφία Τσαμπούρη
Ταμίας: Δημήτριος Ράλλης
Μέλη: Έλενα Δομουζόγλου
Στεφανία Μακαρίου
Μαρία Μπαλτογιάννη
Ιλιάδα Νάκου
Νικήτας Χατζηγιάννης

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Βασίλειος Γιάπρος
Μέλη:

Αικατερίνη Σιώμου
Αλέξανδρος Μάκης
Αντώνιος Βλάχος
Σοφία Τσαμπούρη
Δημήτριος Ράλλης


logo conferreSA

Συνεδριακή Α.Ε./Conferre S.A.: "The Art of Bringing People Together"
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, θέση Μάρες, 455 00 Ιωάννινα

Τηλ. +30 26510 68610 | Fax. +30 26510 68611 | E-mail: info@conferre.gr, | Website: www.conferre.gr

You are receiving this email because
You have been registered in one of the congresses/events of "CONFERRE SA"

If you wish to unsubscribe from our newsletter, click here