Συνέδρια

2ο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο μέσω ZOOM

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ 2ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εξωνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική
στην Πράξη
Πέμπτη 28/03 20:30-23:30

Δεν απαιτείται εγγραφή. Απλά ακολουθήστε τον σύνδεσμο

Η Ελληνική Εταιρεία Εξωνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής (ΕΕΕΕΙ) και οι SOS ΙΑΤΡΟΙ συνεχίζουν δυναμικά την από κοινού εκπαιδευτική τους δραστηριότητα με διαδικτυακά συνέδρια, τα οποία αποτελούν θετικά διδάγματα της εποχής covid. Μετά την μεγάλη επιτυχία του 1ου Διαδικτυακού Επιστημονικού Συνεδρίου, διοργανώνουμε την 2ο διαδικτυακό συνέδριο στο ίδιο πλαίσιο και με τον ίδιο προσανατολισμό και φιλοσοφία με την 1ο, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους Επαγγελματίες Υγείας, χωρίς χωρικούς περιορισμούς.

Όπως έχουμε ανακοινώσει, η πρόκληση και ο στόχος για εμάς είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την απαραίτητη πλαισίωση ενός παραγωγικού επιστημονικού διαλόγου, ο οποίος στοχεύει στην προσέγγιση της άσκησης της Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της αντίληψής μας ότι οι νέοι εκκολαπτόμενοι συνάδελφοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει και η Ιατρική έξω από τα Νοσοκομεία, την οποία δε διδασκόμαστε ποτέ στο Πανεπιστήμιο αλλά όλοι αναγκαζόμαστε να μάθουμε στην πράξη, θεωρούμε πολύ σημαντική τη συμμετοχή φοιτητών Ιατρικής, μέσω επιστημονικών εισηγήσεων, στις συναντήσεις αυτές. Ως εκ τούτων, σε σταθερή συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Φοιτητών Ελλάδας συμπεριλάβαμε και σε αυτό το πρόγραμμα ειδικό Στρογγυλό τραπέζι, στο οποίο οι  Φοιτητές  θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με δύο εισηγήσεις.

Το πρόγραμμα (δείτε το εδώ) του 2ου Διαδικτυακού Επιστημονικού Συνεδρίου της Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής, εμπνέεται από συνήθη θέματα της καθημέρας άσκησης της Ιατρικής εξωνοσοκομειακά και με βάση τις ανάγκες  για επιμόρφωση και εκπαίδευση του ιατρικού κυρίως κλάδου. Φυσικά, οι συναντήσεις αυτές θα είναι πολύ χρήσιμες και για φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, μαίες, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και λοιπούς εμπλεκόμενους στην Επείγουσα Εξωνοσοκομειακή Ιατρική φορείς.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά και μέσα από ουσιαστική διάδραση και αλληλεπίδραση με ειδικευμένους επιστήμονες, να συνδιαμορφώσουμε και να συνδημιουργήσουμε μια νέα προσέγγιση του μη συστηματικά μελετημένου χώρου της άσκησης της Ιατρικής σε Εξωνοσοκομειακό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS – EACCME (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος) χορηγούνται 3 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits). Το συνέδριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.

Προσβλέπουμε στην ανταπόκριση σας

Ηλίας Καραμπίνος
Πρόεδρος ΕΕΕΕΙ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεώργιος Θεοχάρης
Ηλίας Καραμπίνος
Μαρία Θεοχάρη
Σωτήρης Θεοχάρης
Θώμη Μπάτσιου