Ανακοινώσεις

2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΨΗΗ0469079-Χ68 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 11-05-2023

Χωρίς την υπαιτιότητα του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας ζητάμε συγγνώμη από τους συναδέλφους αλλά αναγκαζόμαστε να σας αποστείλουμε την προκήρυξη τρίτη φορά, διότι μας αποστάλθηκε από το Γ.Ν Πρέβεζας διορθωμένη και διατυπωμένη τρίτη φορά.

 

 

 Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας (ΙΣΠ) ΝΠΔΔ,

                Θεοφάνους 9, Πρέβεζα 48100 

                Τηλέφωνο / Fax: 26820-25595 

                Mail: isprevezas@gmail.com