Συνέδρια

16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00067

Σας επισυνάπτουμε το Τελικό Πρόγραμμα 16 ου  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ που θα γίνει από τις 11 έως τις 14 Μαΐου 2023 στην Αλεξανδρούπολη

Ο  Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής
του16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής

Αθανάσιος Ζησιμόπουλος
Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Δ.Π.Θ