Συνέδρια

16ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας


ΘΕΜΑ: Μετατροπή του 16ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου Παχυσαρκίας σε Διαδικτυακό

Προς Ιατρικός Σύλλογος Δράμας

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ), παρακολουθώντας καθημερινά τις εξελίξεις και λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν τα πρωτόκολλα για την διεξαγωγή των διά ζώσης συνεδρίων, αποφάσισε ομόφωνα την μετατροπή του 16ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου Παχυσαρκίας σε Διαδικτυακό καθ’ ολοκληρία. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου παραμένουν οι ίδιες, 17 έως και 19 Μαρτίου 2022. Βασικό μέλημα της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας είναι να διασφαλιστεί η υγεία όλων των συμμετεχόντων και παράλληλα να συνεχιστεί μία επιτυχημένη μακροχρόνια εκπαιδευτική παράδοση.

Όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε και εφέτος να διοργανωθεί ένα πολύ επιτυχημένο Συνέδριο. Έτσι, η προσεκτική επιλογή της θεματολογίας, με έμφαση στις νεότερες εξελίξεις στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, αλλά και ιδιαίτερα των επιπλοκών της, θα δώσει απαντήσεις σε καθημερινά ερωτήματα που συναντάμε αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα υγείας υπέρβαρων και παχύσαρκων ασθενών. Η επιλογή εξαίρετων Ελλήνων επιστημόνων έχει ως στόχο να μεταδοθούν όχι μόνο οι γνώσεις τους αλλά και η μεγάλη κλινική τους εμπειρία, διότι μόνο ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη μπορεί να οδηγήσει στην ολοκληρωμένη γνώση.

Σε επισύναψη σας αποστέλλουμε την νέα ηλεκτρονική αφίσα του Συνεδρίου, προς ενημέρωση των συναδέλφων και λοιπών ενδιαφερομένων, με τη θερμή παράκληση να ανανεωθεί η σχετική ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα σας διατηρώντας παραπομπή στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου μας (www.eiepcongress2022.gr).

Σύνολο επισυναπτόμενων αλληλογραφίας:

– Νέα Ηλεκτρονική Αφίσα (σε επισύναψη)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Website Link

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για την υποστήριξη και τη συνεργασία σας και προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή και παρουσία σας στο Συνέδριό μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Εκ μέρους της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Οι Συντονιστές της Επιστημονικής Επιτροπής    
Ευθύμιος Καπάνταης Λεωνίδας Λαναράς Αλέξανδρος Κόκκινος
Παθολόγος – Διαβητολόγος Παθολόγος – Διαβητολόγος Παθολόγος – Διαβητολόγος