Συνέδρια

1ο Συμπόσιο του Ψυχιατρικού Τομέα Ιπποκράτειου ΓΝΘ – Το Φαινόμενο της Επιθετικότητας: μια πολυπρισματική προσέγγιση

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε το 1ο Συμπόσιο του Ψυχιατρικού Τομέα Ιπποκράτειου ΓΝΘ – Το Φαινόμενο της Επιθετικότητας: μια πολυπρισματική προσέγγιση, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2020, στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο, στην Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Ψυχιατρικό Τομέα ΓΝΘ Ιπποκράτειου.