Συνέδρια

Υποχρεωτική η παρακολούθηση μετεκπαιδεύσεων ανά 3ετία.

Υποχρεωτική η παρακολούθηση μετεκπαιδεύσεων ανά 3ετία.

͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌

Image description

Οι διαμεσολαβητές είναι υποχρεωμένοι ανά τριετία σύμφωνα με το άρθρο 27 ν.4640/2019, στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσης τους, να μετεκπαιδεύονται σε προγράμματα εξειδίκευσης 20 ωρών.Το Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε. ακολουθώντας τις νομοθετικές εξελίξεις στην Ελλάδα και Διεθνώς και τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς δημιούργησε τα παρακάτω προγράμματα εξειδίκευσης διάρκειας 20 ωρών & εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

Image description

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ διαμεσολάβησηΟ ν. 4640/2019 περί διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις προβλέπει την διενέργεια της διαμεσολάβησης και της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης με τηλεδιάσκεψη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου συστήματος στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση τα μέρη.Στόχος του προγράμματος μετεκπαίδευσης είναι οι διαμεσολαβητές να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες επικοινωνίας και διαμεσολάβησης στον ψηφιακό χώρο.

Περισσότερες πληροφορίες

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔιαμεσολάβησηΟι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο με βάση τον ν. 4800/2021 και την δημιουργία του «Ειδικού Μητρώου Οικογενειακών Διαμεσολαβητών» καθώς και η θέσπιση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4640/2019, της Υποχρεωτική Αρχικής Συνεδρίας σε κάποιες οικογενειακές διαφορές καθιστούν απαραίτητη την παρακολούθηση του προγράμματος εξειδίκευσης στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ Διαμεσολάβηση.

Έναρξη νέου τμήματος 20/02/23

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔιαμεσολάβησηΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ΣΧΟΛΙΚΗ διαμεσολάβηση, συνολικής διάρκειας 20 ωρών, έχει πεδίο εφαρμογής σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, ακόμα και σε δημοτικά σχολεία και διαχειρίζεται και επιλύει τις συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον, μεταξύ μαθητών, ή μαθητών – καθηγητών ή καθηγητών – γονέων ή άλλων μελών της σχολικής κοινότητας.Η Διαμεσολάβηση στο Σχολείο διενεργείται από τους μαθητές-διαμεσολαβητές, που λειτουργούν ως ειρηνοποιοί για τους συμμαθητές τους ή από εκπαιδευμένους καθηγητές ως διαμεσολαβητές, με πολλαπλά οφέλη για τους ίδιους τους μαθητές και την μαθητική κοινότητα. Βοηθάει στην εκδήλωση των συναισθημάτων και στην ανάπτυξη πολιτισμού ειρήνης και αλληλοσεβασμού.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (δασκάλους ή καθηγητές, υποδιευθυντές/ διευθυντές).

Έναρξη νέου τμήματος 26/01/2023

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔιαμεσολάβησηΤο ΚΕΔΙΒΕ έχει δημιουργήσει, ενώ συγχρόνως παρέχει, ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ σύμφωνα με το ορισμένο περιεχόμενο που επιβάλει η νομοθεσία (ν. 4640/2019). Πλήρως εμπλουτισμένο και εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της νέας εποχής, προσφέροντας τη δυνατότητα χρήσης της νέας τεχνολογίας μέσω εξ αποστάσεως διαδραστικών μαθημάτων και e-class, σε συνδυασμό με τη χορήγηση ασύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι θέσεις είναι περιορισμένες (50) – Κλείστε την θέση σας άμεσα

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε 350 ευρώ

Οι μετεκπαιδεύσεις απευθύνονται κυρίως σε ήδη διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, που έχουν παρακολουθήσει το Βασικό Κύκλο Εκπαίδευσης-Κατάρτισης Διαμεσολαβητή και θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον εξειδικεύσεις.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 231 111 3131

ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΥΡΕΤΗΣΗΣ: Δευ-Παρ: 10:00 – 17:00
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κεντρικής 5, Βέροια
EMAIL: [email protected]

Follow on social media:

Facebook
Instagram

Image description