Συνέδρια

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 16o Πανελλήνιο Σεμινάριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, 20-22 Σεπτεμβρίου 2024, Ξενοδοχείο Montana, Καρπενήσι

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 16o Πανελλήνιο Σεμινάριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, 20-22 Σεπτεμβρίου 2024, Ξενοδοχείο Montana, ΚαρπενήσιΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 16o Πανελλήνιο Σεμινάριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, 20-22 Σεπτεμβρίου 2024, Ξενοδοχείο Montana, Καρπενήσι

This email contains pictures, if you don’t see them, view it onlineΑγαπητές κυρίες / Αγαπητοί κύριοι,


Στα πλαίσια του 16ου Πανελλήνιου Σεμιναρίου Χειρουργικών Λοιμώξεων το οποίο διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικών Λοιμώξεων σε συνεργασία με την Ε΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2024, στο γραφικό Καρπενήσι, θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε το κάτωθι.


‍ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Η Οργανωτική Επιτροπή του 16ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν Περιλήψεις Εργασιών για

Προφορική Ανακοίνωση ή

Αναρτημένη Ανακοίνωση (σε μορφή e-poster)


Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών είναι η Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024.


Οι εργασίες θα κατατεθούν μόνον ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας υποβολής Εργασιών στην ιστοσελίδα του Σεμιναρίου www.16eexlcongress2024.gr


Παρακαλείται ο Υπεύθυνος Συγγραφέας Αλληλογραφίας, να συμπληρώσει τα κενά πεδία της Φόρμας Υποβολής µε τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες για τη σωστή συγγραφή και υποβολή της περίληψης της εργασίας.


Μέσω της Φόρμας Ηλεκτρονικής Υποβολής της ιστοσελίδας, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ολοκληρωμένου αρχείου Word τύπου (.doc και .docx).ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

CONGRESS WORLD

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 72 10001, 210 72 10052

Φαξ. 210 72 10051

www.congressworld.gr, akonstantopoulou@congressworld.gr


Congress World fully respects the applicable Personal Data Protection laws. Thus, you are receiving this informational Newsletter due to one of the below reasons

1. You have provided your email address so as to be informed with scientific updates of your interest, or
2. You were registered in one of the Conferences organized by our PCO-DMC Congress World, or
3. You subscribed via our website www.congressworld.gr
You don’t want to receive our news anymore, please unsubscribe.