Ανακοινώσεις

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΠΔΔ Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00041

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00044

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00047

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00053

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00050

Σας επισυνάπτω το διαβιβαστικό και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη ενδεκάμηνης σύμβασης, ενός Γενικού Ιατρού με το ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου.

Ο Προϊστάμενος του τμ. Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Σβερκίδης Θεόδωρος