Συνέδρια

Στις 15 & 16 Ιουνίου το 4ο Health IT Conference

!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”>Όλες οι εξελίξεις σχετικά με την Πληροφορική Υγείας σε περίοδο Covid-19


If you can not read this email click here
Health IT Conference
Όλες οι εξελίξεις σχετικά με την
Πληροφορική Υγείας σε περίοδο Covid-19

Για 4η χρονιά το Netweek και το Health Daily της Boussias με την ενεργό συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας, και της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας, διοργανώνουν, στις 15 & 16 Ιουνίου διαδικτυακά το Health IT Conference με θέμα: Η Πληροφορική Υγείας σε περίοδο Covid-19.

Το συνέδριο θεσμός για την Ψηφιακή Υγεία βρίσκεται στην εποχή της COVID-19 και καλείται να αναδείξει τους τρόπους που ο ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος υγείας και η υλοποίηση εργαλείων ΤΠΕ ανταποκρίνεται στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της πανδημίας.

Από τη μία, οι υλοποιημένες υπηρεσίες διαχρονικά στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του συστήματος υγείας και στην ενδυνάμωση των πολιτών, με τις ραγδαίες εξελίξεις να οδηγούν σε παρεμβάσεις που διευκολύνουν τον έλεγχο της πανδημίας, την αποτίμηση του επιδημιολογικού κινδύνου και, πρωτίστως, την προστασία της υγείας των πολιτών.

Από την άλλη, η ψηφιακή στρατηγική για την Υγεία ακολουθεί διεθνείς πρακτικές και προωθεί τον μετασχηματισμό του ΕΣΥ στοχεύοντας στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, στην αναβάθμιση της ψηφιακής ωριμότητας των μονάδων υγείας της χώρας, στην επέκταση και βελτίωση των παρεχόμενων υποδομών και την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και της συνέχειας στη φροντίδα, στην υποστήριξη των ασθενών, στην προώθηση της καινοτομίας, στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα υγείας, στην εισαγωγή ενιαίας αρχιτεκτονικής συστημάτων, στην ορθότερη ψηφιακή διακυβέρνηση, κλπ.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, διοικητικά στελέχη και στελέχη πληροφορικής του Τομέα Υγείας, επαγγελματίες υγείας αλλά και κάθε άλλος εμπλεκόμενος θα καταθέσουν την πολύτιμη εμπειρία τους και τις προτάσεις τους για την ενίσχυση της Ψηφιακής Υγείας, εν μέσω της πανδημίας Covid-19.

Οι βασικές ενότητες του συνεδρίου θα επικεντρωθούν στα εξής θέματα:

  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Συστήματος Υγείας
  • Η Πανδημία ως Καταλύτης για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ψηφιακής Υγείας
  • Καινοτόμες Λύσεις στις Μονάδες Υγείας 
  • Επενδύσεις και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία στον Τομέα της Ψηφιακής Υγείας: Μέθοδοι Αξιοποίησης αυτών
  • Η Παρουσία της Ελλάδας σε Εμβληματικές Ευρωπαϊκές Δράσεις Χάραξης Πολιτικών και σε Έργα Ψηφιακής Καινοτομίας 
  • Στρογγυλό Τραπέζι με τα Στελέχη Πληροφορικής Μονάδων Υγείας
 

Γνωρίστε την Οργανωτική και
Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου
Δείτε πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο
Κλείστε τη θέση σας τώρα!

Δωρεάν συμμετοχή για στελέχη Νοσοκομείων, Κλινικών και
Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα. Απαιτείται προεγγραφή.

Διοργάνωση

netweek
healthdaily
Υποστηρικτής

iqvia
Σε συνεργασία

hl7
Διοργάνωση

eemepy
eepsi
eemyy
espy
peeply
sepve
sepe
Livestreaming by

coneq
Επικοινωνήστε μαζί μας:

Συμμετοχές – Χορηγίες
Χρυσούλα Κορδούλη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 204), E: ckordouli@boussias.com


Χορηγίες
Νίκος Τσάκωνας, M: 693 6123475, E: ntsakonas@boussias.com
Λίζα Αντωνιάδη, M: 210 6617777 (εσωτ. 158), E: lantoniadi@boussias.com

Περιεχόμενο
Ναταλία Τουμπανάκη, Τ: 6947936708, E: ntoubanaki@boussias.com
Ρενάτα Βαλσαμή, M: 6944940915, E: rvalsami@boussias.com

To unsubscribe from Health IT Conference list click here.
To unsubscribe from all upcoming BOUSSIAS
Events & Awards click here.