Ανακοινώσεις

Π.Μ.Σ. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία – 4ος Κύκλος

Προκήρυξη 4ου κύκλου ΠΜΣ Κλινική-Χειρουργική Ανατομία

προκήρυξη του 4ου Κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ” Κλινική – Χειρουργική Ανατομία”.

Με εκτίμηση

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Π.Μ.Σ.

Αλίκη Φίσκα

Καθηγήτρια Ανατομίας Δ.Π.Θ.

Aliki Fiska
Prof. of Anatomy
Medical School
Democritus University of Thrace
68100, Alexandroupolis, Greece
Tel.: +30 2551030537 Mobile: +30 6977885542
e-mail: afiska@med.duth.gr