Ανακοινώσεις

Πρ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ “ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ” 2024-2025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2024-25 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΙΝΑΛ

Αξιότιμοι κύριοι,

Επισυνάπτω την προκήρυξη για την  παράταση υποβολής αιτήσεων  του ΠΜΣ “ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ” 2024-2025  έως 27 Ιουνίου 2024.