Συνέδρια

Πρόσκληση_Παχυσαρκία & Διαβήτης Τύπου 2 σε Παιδιά και Εφήβους_10.11.2021

Η εισηγήτρια θα αναφερθεί στην παχυσαρκία της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, που αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα, εξαιτίας της αυξημένης νοσηρότητας και θνησιμότητας με την οποία συνδέεται παγκοσμίως, αλλά και του αυξημένου οικονομικού κόστους  που επιφέρει  η αντιμετώπιση των επιπλοκών της.

Συγκεκριμένα, θα μιλήσει για τον υψηλό επιπολασμό της παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου, μέσω του «Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης Παχυσαρκίας» και θα αναλύσει το πόσο βοηθητικά μπορούν να αποδειχθούν τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών εξατομικευμένης αντιμετώπισης της παιδι κής παχυσαρκίας, δίνοντας ως παράδειγμα το HORIZON 2020 Πρόγραμμα “Big Data Against Childhood Obesity“, ένα καινοτόμο έργο με γνώμονα τον πολίτη, που συνέβαλε σημαντικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η διάλεξη θα προβληθεί ζωντανά μέσω:
της σελίδας του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας, ACG στο Facebook
και μέσω του καναλιού Institute of Public Health – ACG στο YouTube, στον σύνδεσμο https://youtu.be/tI-792uoADo

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη χωρίς κόστος συμμετοχής και χωρίς προεγγραφή

Οι ιατροί και νοσηλευτές που είναι εγγεγραμμένοι στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, αντίστοιχα, μπορούν να λάβουν μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που θα βρουν εδώμετά τη λήξη της εκδήλωσης και μέχρι τις 15/11/2021.
Τα μόρια της βεβαίωσης από το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, ACG δεν αναγνωρίζονται από τον εκάστοτε φορέα σε περίπτωση μη εγγεγραμμένου κατόχου της (πχ φοιτητές, επαγγελματίες υγείας άλλων ειδικοτήτων κ.α.)
Για απλές βεβαιώσεις παρακολούθησης παρακαλούμε όπως αποστείλετε το αίτημά σας με το ονοματεπώνυμό σας και τον τίτλο της εκδήλωσης
στην ηλεκτρονική διεύθυνση iph@acg.edu, μετά τη λήξη της εκδήλωσης και μέχρι τις 10/11/2021.

Διαβάστε εδώ περισσότερες πληροφορίες