Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΟΜ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

ΑΔΑΜ_24PROC014835189_ΑΔΑ_ΡΦΗΩ465ΓΛΖ-ΝΤΜ_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σας αποστέλλουμε την υπ΄αριθμ. 4360/28-05-2023 ” Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με είκοσι εννέα (29) εξωτερικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (ΤΣΜ) στην Ελλάδα» που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας (ΤΠΑ Υγείας 2021-2025), διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τη λήξη του προγράμματος (31-12-2025)“.

Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf, ενώ η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο:

https://www.eom.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-toy-ellinikoy-organismoy-metamoscheyseon-eom-gia-ti-synapsi-symvaseon-misthosis-ergoy-me-eikosi-ennea-29-exoterikoys-synergates-sto-plaisio-toy-ergoy-anaptyxi-efarmog/

Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

Αν. Τσόχα 5, 11521, Αθήνα

Hellenic Transplant Organization 

An. Tsoha 5, 11521, Athens, Greece

T: +30-213-2027000-1

F: +30-210-6475818

E: hellenictransplantorg@gmail.com

W: www.eom.gr