Ανακοινώσεις

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικού ιατρού στο Γ.Ν. Διδυμοτείχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικού ιατρού, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο  Άγονο Α’ Κατηγορίας Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. 

Πληροφορίες τηλ. 6934915386 κ. Καραγιαννοπούλου Ελευθερία, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος Γ.Ν. Διδ/χου.