Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών»

Η υποβολή αιτήσεων ακαδημαϊκού κύκλου 2023-2025 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ ξεκίνησε

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα

  1. Είναι το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», με αυτήν την διττή κατεύθυνση και την προσέγγιση του «one health approach», διασυνδέοντας την ιατρική των καταστροφών με την ιατρική των ευπαθών κοινοτήτων, την ιατρική ελάχιστων πόρων, την μεταναστευτική υγεία, την ψυχοκοινωνική προσέγγιση των θεματικών αυτών, την κοινωνιολογική, επικοινωνιακή, νομική, οικονομική και ανθρωπολογική τους διάσταση.
  2. Προσφέρεται από το ΕΚΠΑ, το ιστορικότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.
  3. Διεθνής επιτροπή από εξέχουσες ακαδημαϊκές προσωπικότητες από το χώρο της  επείγουσας ιατρικής και της διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων, με μεγάλη εμπειρία και εμπλοκή στη διαχείριση μαζικών συμβάντων και κρίσεων υγείας, από 12 χώρες από όλο τον κόσμο συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις του ΠΜΣ.
  4. Πλήθος έμπειρων στελεχών από διεθνείς φορείς και οργανισμούς σχετικών με τη διαχείριση κρίσεων υγείας συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μεταφέροντας τις γνώσεις και εμπειρίες τους μέσα από διαλέξεις, σεμινάρια και workshops.

Υπαρχει δυνατοτητα εξ’αποστάσεως παρακολουθησης
Με email στη διεύθυνση crisismed@outlook.com,  στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ℹ️ Πληροφορίες για την προκήρυξη: https://crisis.med.uoa.gr

⏳ Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2023