Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας”

Διαυγεια-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική & Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας_2024-25

προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική – Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη ΦροντίδαΥγείας”, του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ακαδ. έτους 2024-25, από 01/06 έως και 25/07/2024.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας”που προσφέρει το Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνει τη δυνατότητα ειδίκευσης σε δύο τομείς αιχμής διεθνώς στο χώρο της υγείας.

Είναι τo μοναδικό μεταπτυχιακό στην Ελλάδα με τις ειδικεύσεις:

– Πρόληψη και Δημόσια Υγεία/ Prevention and Public Health &

– Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας/ Quality in Healthcare

Ο κύκλος του Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβάνοντας την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το μεικτό σύστημα εκπαίδευσης – δια ζώσης και εξ αποστάσεως – και η πραγματοποίηση των τεσσάρων μαθημάτων κάθε εξαμήνου σε προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα (ένα Σ/Κ ανά μήνα) κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, καθιστά εφικτή την παρακολούθησή του από εργαζόμενους, ακόμη και εάν κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να: