Συνέδρια

Πρόγραμμα δια-βίου μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Πιστοποίηση Χρήστη DDART»

ενημερωτικό_δελτίο_GP

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Πιστοποίηση Χρήστη DDART».

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 21/9/2023
Καταληκτική ημερομηνία: 25/10/2023

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://kedivim.duth.gr/

με εκτίμηση
Δημήτρης Αγγελώνιας