Θέσεις Εργασίας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΙΑΤΡΟ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ.6983310555

Email.info@medhomegreece.gr

eviografika@gmail.com