Θέσεις Εργασίας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝO ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΩ ΖΗΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΜΑΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΟΚΤ 2023 ΙΑΤΡΟ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΝΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΔΙΑΜΟΝΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

medviografika@gmail.com

τηλ 6934859358