Θέσεις Εργασίας

προσφορά εργασίας

Είμαστε μια εταιρεία που εδρεύει στην Πάδοβα (IT) και δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας, ειδικευμένη σε υπηρεσίες με εξειδικευμένους ιατρούς και επαγγελματίες νοσηλευτές.
Επισυνάπτουμε μια καινούρια προσφορά εργασίας που απευθύνεται σε εξειδικευμένους ιατρούς με το ευγενικό αίτημα για δημοσίευση στις ιστοσελίδες σας και στα δικά σας social media:
ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ:
Αναζητούνται

• 6 ιατροί Αναισθησιολόγοι
• 3 ιατροί Γυναικολόγοι
• 2 ιατροί Νευρολόγοι
• 1 ιατρός Νεύρο-Ακτινολόγοι

Εργοδότης: Κοινωνικός Συνεταιρισμός Αλληλεγγύης Alba
Τόπος εργασίας: ιδιωτικό νοσοκομείο διαπιστευμένο από τον ιταλικό ΕΟΔΥ
Γεωγραφική περιοχή: Μιλάνο και Βαρέζε, Ιταλία
Απαραίτητο προσόν: Πτυχίο Ιατρικής και Τίτλος Ειδικότητας
Ακαθάριστος ετήσιος μισθός (13 μήνες): 50.000,00 ευρώ ακαθάριστο ετησίως
Διάρκεια σύμβασης: αορίστου χρόνου, υπαλλήλου ή ελεύθερου επαγγελματία
30 ημέρες άδειας ανά έτος απασχόλησης
Αποζημίωση λήξης απασχόλησης
Δωρεάν αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ιταλικό υπουργείο
Αποζημίωση της υποχρεωτικής ασφάλισης για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος
Δωρεάν ιταλικά μαθήματα: 30 ώρες online πριν από την άφιξη στην Ιταλία με τελική εξέταση
60 ώρες online μετά την άφιξη στην Ιταλία με εξετάσεις επιπέδου B2
Διαμονή: δωρεάν για τους δύο πρώτους μήνες (από τον τρίτο μήνα με χρέωση του ιατρού)
Οικονομικά οφέλη για την επίτευξη των στόχων παρουσίας
Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: greece@ue.coopalba.it
Η προσφορά ΔΕΝ αναφέρεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το Covid-19.
Η προσφορά απευθύνεται ανεξαρτήτως φύλου.

Σας ευχαριστούμε
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Matteo Morsoletto

Società Cooperativa Sociale

Greece department
e-mail: greece@ue.coopalba.it