Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ »

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΝΕΥΜ ΝΕΦΡ ΟΡΘΟΠ ΓΕΝ ΩΡΛ ΔΕΡΜΑ Ψ196ΟΡΡ3-Μ1Λ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΟ 6ΤΣΞΟΡΡ3-ΞΕΙ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΔ 6ΡΥΟΟΡΡ3-57Φ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΨΞΟΒΟΡΡ3-ΠΧΚ

Με εκτίμηση,

Μάγδα Ρεκλείτη

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Γραμματεία Επιστημονικού Συμβουλίου ΓΝ Θήρας

 + Καρτεράδος Θήρας 84700

(  +30 22860 35469