Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για απόκτηση Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών

This email contains graphics, so if you don’t see them, view it in your browser
Σας ενημερώνουμε ότι το e-mail σας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών δημοσιοποίησης της πρόσκλησης Υποτροφιών εκ μέρους του ΙΑΠ, η δε επεξεργασία και διαχείρισή του υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletters καθώς και προωθητικά/διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) άλλων συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων παρακαλούμε ενημερώστε μας με ένα e-mail στο info@conferre.gr.
logo live full     img0702202001
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
για απόκτηση Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (ΙΑΠ) αποφάσισε τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών με σκοπό την απόκτηση Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενα που αφορούν τις Αγγειακές Παθήσεις.
Οι υποψήφιοι για την υποτροφία πρέπει να είναι Ειδικευόμενοι (μετά την ολοκλήρωση του 3ου έτους της ειδικότητας) ή Ειδικευμένοι ιατροί έως 40 ετών. Η ειδικότητά τους θα πρέπει να είναι συναφής με τις παθήσεις των αγγείων και σχετικά συναφής με το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Θα προτιμηθούν κατά προτεραιότητα οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν άλλο Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα ΠΜΣ για τα οποία μπορούν να αιτηθούν υποτροφία, είναι:

  • «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων», Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • «Θρόμβωση και αντιθρομβωτική αγωγή», Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων», Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • «Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου», Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
  • «Ενδαγγειακές τεχνικές», κοινό πρόγραμμα των Τμημάτων Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του School of Medicine and Surgery, University of Milano-Bicocca
Οι υποτροφίες θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμποσίου “Leading Innovative Vascular Education – LIVE 2021 hybrid edition” που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 10-12 Ιουνίου 2021 και θα ανακοινωθεί στην Τελετή Έναρξης την Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για να τους χορηγηθεί η υποτροφία θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση επιλογής τους από τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε ένα από τα παραπάνω Προγράμματα μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2022. Η πληρωμή των διδάκτρων θα γίνει με απευθείας συνεννόηση του ΙΑΠ με την Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο οποίο θα έχει γίνει αποδεκτός ο υπότροφος. Ο υπότροφος θα πρέπει να προσκομίσει στο τέλος του 2022 βεβαίωση προόδου των σπουδών του υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή του Προγράμματος. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του οφείλει να καταθέσει αντίγραφο του Μεταπτυχιακού  τίτλου που του απονεμήθηκε.  Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του ΠΜΣ, ο υπότροφος δεσμεύεται να επιστρέψει ο ίδιος τα μέχρι τότε καταβληθέντα δίδακτρα στο ΙΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (ηλεκτρονικά μόνο) στο e-mail: ivd.contactus@gmail.com

1. Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας (για τους ειδικευμένους ιατρούς) – Αντίγραφο πτυχίου ιατρικής καθώς και βεβαίωση από τον Διευθυντή της Κλινικής που θα δηλώνει το έτος της εκπαίδευσης σε ειδικότητα που σχετίζεται με τις παθήσεις των αγγείων (για τους ειδικευόμενους ιατρούς)
2.  Βιογραφικό σημείωμα
3.  Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
4. Αντίγραφο πιστοποίησης επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας (TOEFL ή πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Β2)
5.  Δύο (2) συστατικές επιστολές
6.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχει καταδικασθεί για ποινικό  αδίκημα
7. Βεβαίωση επιλογής τους από τον Διευθυντή του ΠΜΣ (θα κατατεθεί από τον επιτυχόντα υποψήφιο όταν γίνει δεκτός, προκειμένου να χορηγηθεί η υποτροφία)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 09 Μαΐου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΙΑΠ (τηλ: 2410 685603,
e-mail: ivd.contactus@gmail.com).