Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επανυποβολή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2521352466-62

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΤΟΥΡΝΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

From: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ [mailto:paidikoi@doxato.gr]
Sent: Wednesday, June 17, 2020 1:03 PM
To: ‘iasd@otenet.gr’; ‘dimitris@doxato.gr’
Subject: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ

ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2521352466-62

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΤΟΥΡΝΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ