Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΜΣ-ΚΨ-Πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-2024-2025

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι

Εκ μέρους της Καθηγήτριας Μαρίας Σαμακουρή, Διευθύντριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ” Κοινωνική Ψυχιατρική”  του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (ΔΠΘ),  σας αποστέλλουμε την Πρόσκληση για Υποβολή Υποψηφιοτήτων για φοίτηση στον νέο κύκλο σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  “Κοινωνική Ψυχιατρική” του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ (συνημμένο αρχείο).

Η περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας είναι από : 01/07/2024 έως και  25/07/2024.