Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00030

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00033

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00036

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00039

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00042

Σας επισυνάπτω το διαβιβαστικό του ΝΠΔΔ Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ σχετικά με την πρόσκληση για σύμβαση ενός Γενικού ιατρού καθώς και τα απαιτούμενα συνημμένα έγγραφα Σβερκίδης Θεόδωρος Προϊστάμενος του τμ. Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων