Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ 2020-21

Σας αποστέλλω την πρόσκληση προς τους Γενικούς ιατρούς για την σύναψη ετήσιας σύμβασης με τα ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ Δ. Δοξάτου. Επίσης σας στέλνω και την τεχνική περιγραφή έργου για λεπτομέρειες που αφορούν στην σύμβαση. Η πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου.O   Προϊστάμενος τμήματος Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων ΝΠΔΔ Δ. Δοξάτου ΣΒΕΡΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ