Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΠΜΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Ογκολογία_Ακαδ.Έτος 2023-2024_Ρ4Μ3469Β7Γ-ΒΙ5

Συνημμένα σας αποστέλλουμε πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Εκ μέρους του Διευθυντή του ΠΜΣ

Καθηγητή κ. Γεωργίου Σουρβίνου