Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΠΜΣ “Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ Ογκολογίας Ακαδ.Έτος 2024-2025

Συνημμένη σας αποστέλλουμε πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία” για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

Εκ μέρους του Διευθυντή του ΠΜΣ

Επίκουρου Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Λασιθιωτάκη