Θέσεις Εργασίας

Προκηρύξεις οι οποίες δημοσιεύθηκαν από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

17-12-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Άντρη Σταυρίδου

Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)

Τηλ: 22212854

Φαξ: 22665100

Ηλ. Ταχυδρομείο: a.stavridou@shso.org.cy

Διεύθυνση: Αγίου Αντωνίου 2, Τ.Κ. 2100, Αγλαντζιά, Λευκωσία