Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ “MSc Vascular Ultrasound in Diagnosis and Management”

CALL FOR APPLICATION 2024

MSc Vascular Ultrasound

προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Ξενόγλωσσο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

με τίτλο: “MSc Vascular Ultrasound in Diagnosis and Management”

για το ακαδημαϊκό έτος

2024-2025