Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ-Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

9ΒΨΩ4690ΒΡ-94Φ–ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ-14.03.2023

Σας διαβιβάζουμε δημοσιευμένη την προκήρυξη των επτά (07) θέσεων  ιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν. Δράμας.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίμηση

Αναστασία  Φουλίδου

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Τμήμα Διαχείρισης  Ανθρώπινου Δυναμικού

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Τ: 2521350202 ,2521350217

Email: grafeio.prosopikou@dramahospital.gr