Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΑΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2024-25

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

επικοινωνώ για να σας ενημερώσω ότι και τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2024-25 θα λειτουργήσει το ιδιαίτερα επιτυχημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων» (ΦΕΚ τ. Β, αρ.φ.5070 – 31/12/2019).

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους τους ιατρούς, όλων των βαθμίδων παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Σας επισυνάπτω την προκήρυξη της πρόσκλησης αιτήσεων και οδηγιών προς τους υποψηφίους φοιτητές

Με εκτίμηση

Γιώργος Πιτούλιας

Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Α.Π.Θ.

Διευθυντής του ΠΜΣ