Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ/ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2022-2023 ΔΔΠΜΣ

Αξιότιμοι κ.κ.,

Στο πλαίσιο του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», που συνδιοργανώνουν το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται  στην Αθήνα (Πυροσβεστική Ακαδημία, κ. Κηφισιά) και Θεσσαλονίκη (ΔιΠαΕ,  Σίνδος) με δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία (υβριδικό σύστημα εκπαίδευσης, 90 ECTS).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και 31/08/2022 με τους εξής τρόπους:

  1. Εντύπως στη δ/νση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΔΠΜΣ «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών»

Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα

  1. Ηλεκτρονικώς, στo e-mail mandisaster@ihu.gr
  2. Ηλεκτρονική Αίτηση στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ http://mandisastermsc.ihu.gr/

Παρακαλούμε για τη διάχυση της πληροφορίας στο προσωπικό και τους συνεργάτες σας.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.

Δέσποινα Δεμιρτζή

Γραμματεία Δ.Δ.ΠΜΣ

“Ανάλυση και Διαχείριση

Ανθρωπογενών και Φυσικών

Καταστροφών”

Τηλ: +302510462624
http://mandisastermsc.ihu.gr