Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΜΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή», το οποίο οδηγεί στην απονομή αντίστοιχου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2020

(Αποστολή με ταχυδρομείο / courier)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 16 Νοεμβρίου 2020

 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Το ΠΜΣ «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή» έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και θεραπεία της θρόμβωσης.

Διάρκεια σπουδών

1ο – 2ο εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση
3ο εξάμηνο: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 60
Διδασκαλία: 9 θεματικές ενότητες
(1/μήνα, διάρκεια 2 ημέρες)
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας: 1
Τελική εξέταση: Γραπτή/εξάμηνο (1ο & 2ο εξάμηνο)
Υποβολή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας
(3ο εξάμηνο)
Με εκτίμηση,

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Μιλτιάδης Ματσάγκας

Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας