Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 2

Σε συνέχεια του από 14-03-2023 ηλεκτρονικού μας μηνύματος, σας αποστέλλουμε και την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ και παρακαλούμε ως προς την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υγείας
Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και
                 Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
email: xyp@4ype.gr