Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

6Ι7ΖΟΡ1Ο-ΥΣ3

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και  Θράκης

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

ΠΛΗΡ: Θ. Μακρή
ΤΗΛ: 2313327896